I CARRERA SOLIDARIA NOCTURNA DIA DE LA POLICIA «RUTA 091»