ANEXOS PARA SOLICITAR SUBVENCION

ANEXO 1 Documentación

ANEXO 2 Baremo

ANEXO 3-Formulario-de-Solicitud

ANEXO 4 Declaración responsable

ANEXO 5 Autorización cesión datos

ANEXO 6 Modelo de proyectos (informativo)