INFORMACIÓN PÚBLICA APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 79 del PGOU-98 DE ALMERÍA

2022-02-PGOU 28-Publicación en BOP 19-12-2022 – aprobación inicial

Documentación Técnica 79ªMP PGOU